Trong ngôn ngữ doanh nghiệp, “Founder” là người sáng lập, tức là người đứng ra để bắt đầu một tổ chức, doanh nghiệp hoặc dự án. Founder thường là cá nhân hoặc nhóm những người có ý tưởng, tâm huyết và tầm nhìn để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, từ đó khởi đầu sự hoạt động của doanh nghiệp.

Co-founder là gì?

“Co-founder” là cộng sự sáng lập, là những người cùng với Founder góp phần vào việc thành lập và phát triển doanh nghiệp từ đầu. Co-founder thường chia sẻ cùng Founder các trách nhiệm, quyền lợi và rủi ro trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Phân biệt CEO và Founder

 1. CEO (Chief Executive Officer):
  • CEO là người đứng đầu và điều hành doanh nghiệp sau khi nó đã được thành lập.
  • Thường được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm sau khi doanh nghiệp đã có một cơ sở vững chắc và cần một người lãnh đạo có kinh nghiệm để đưa doanh nghiệp tiếp tục phát triển.
  • Trách nhiệm của CEO bao gồm quản lý hàng ngày của doanh nghiệp, đưa ra chiến lược và ra quyết định chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp.
 2. Founder:
  • Founder là người sáng lập, người khởi xướng ý tưởng và bắt đầu doanh nghiệp từ đầu.
  • Thường là người có tầm nhìn, đam mê và khát khao thay đổi thế giới thông qua ý tưởng của mình.
  • Trách nhiệm của Founder thường là xây dựng và phát triển ý tưởng ban đầu thành một doanh nghiệp thực tế, có thể bao gồm việc tìm kiếm vốn đầu tư, xây dựng một đội ngũ và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ.

Phân biệt giữa CEO và Founder

 • Vai trò ban đầu: Founder là người bắt đầu từ ý tưởng, trong khi CEO thường được bổ nhiệm sau khi doanh nghiệp đã được thành lập.
 • Tầm nhìn: Founder thường là người có tầm nhìn ban đầu cho doanh nghiệp, trong khi CEO thường là người thúc đẩy và thực hiện chiến lược của doanh nghiệp.
 • Trách nhiệm hàng ngày: CEO thường có trách nhiệm quản lý hàng ngày của doanh nghiệp, trong khi Founder có thể tiếp tục tham gia vào việc phát triển chiến lược và hỗ trợ trong các quyết định quan trọng.

Kết luận

Đọc thêm : “Xây Dựng Tương Lai: Điều Gì Chờ Đợi Bạn Ở Liên Minh OKVIP?”

Website : https://okvip.watch/

Tóm lại, Founder là người sáng lập và bắt đầu doanh nghiệp từ ý tưởng ban đầu, trong khi CEO là người đứng đầu và điều hành doanh nghiệp sau khi nó đã được thành lập. Mặc dù vai trò của họ có thể trùng khớp trong một số trường hợp, nhưng các trách nhiệm và ngữ cảnh là khác nhau giữa Founder và CEO.